Social Medie Strategi

Du har måske en virksomhedsprofil på Facebook, men har du gjort dig nogle overvejelser om, hvorfor du ønsker en Facebookprofil?

En social medie strategi giver din virksomhed mulighed for at være i tæt kontakt med din målgruppe, kunder samt potentielle kunder. Facebook gør det muligt at oplyse om gode tilbud, invitere til en event eller fortælle om årstidens tendenser.

Lige gyldigt hvad, Deres virksomhed beskæftiger sig med, giver Facebook og andre sociale medier Dem mulighed for ikke blot at skabe en god og nærværende relation til Deres kunder, men også at bevare denne gennem en god og hyppig tilstedeværelse.

Hos Webitimiser kender vi til vigtigheden af en Facebook-firmaprofil. Det er vigtigt, at denne bliver passet og plejet, og aktivitet på profilen er yderst vigtigt for at hele tiden at være i Deres kunder eller potentielle kunders bevidsthed.

Men hos Webtimiser ved vi også, at opdateringer på de sociale medier ofte bliver nedprioriteret i en travl og hektisk hverdag. Derfor tilbyder vi nu vores hjælp og ekspertise til, hvordan din virksomhed får mest ud af de sociale medier.

Det gør vi hos Webtimiser.dk

Har du en Facebookprofil med et lavt aktivitets-niveau, analyserer og skræddersyr vi en social medie strategi for, hvordan du som virksomhed kan opnå den største synlighed på de sociale medier.

En social medie strategi er en analyse der er delt op i tre overordnede faser, der kan være behjælpelige med at opnå succes for dig på de sociale medier.